Trends

Welke ontwikkelingen kunnen HR- en trainingsprofessionals, en daarmee het bedrijf, helpen werknemers sneller van nieuwe kennis en vaardigheden te voorzien? De tien trends waarmee bedrijven hun voordeel kunnen doen, zijn:

 

1. Mobiel

Met meer dan 19,8 miljoen mobiele telefoons en 9,7 miljoen mobiele telefoonaansluitingen in Nederland, kan niemand het belang van mobiele toepassingen nog onderkennen. Daar komt nog eens bij dat sinds 2011 er meer smartphones worden verkocht dan reguliere mobiele telefoons. Door het gebruik van deze smartphones, tablets en laptops verandert niet alleen de manier waarop trainingen worden gegeven. Ook de manier van interactie tussen presentator en publiek verandert en de manier waarop zij informatie met elkaar delen. Verder hebben organisaties al bijna 20 miljoen mobiele apps op de markt gebracht. Naar verwachting zal dat aantal in 2015 zelfs vertienvoudigd zijn. Straks zijn er net zoveel of zelfs meer mobiele apps dan websites. In het komende jaar gaan dan ook meer bedrijven zich richten op het ontwikkelen van apps of programma’s die geschikt zijn voor mobiele apparaten.

 

2. Personalisatie

Mobiele toepassingen brengen een zekere mate van vertrouwdheid met zich mee, die niet alleen met een PC te realiseren is. Door het gebruik van mobiele toepassingen raken we gewend aan informatie en belevingen die bij ons passen, omdat we zelf door middel van de keuze van mobiele apps, profielen, lidmaatschap van groepen of mensen die we volgen bepalen wat we willen weten en zien. Deze gepersonaliseerde belevingen zijn enorm krachtig en geven veel nieuwe mogelijkheden voor de manier waarop mensen kunnen leren. Men hoeft dus niet meer de gewenste informatie uit een standaard training te halen, maar krijgt informatie op maat, waardoor de training effectiever en efficiënter wordt en mensen er meer plezier aan beleven.

 

3. Video

Uit het onderzoek 'Social media in Nederland 2012' van Newcom Research & Consultancy blijkt dat 6,9 miljoen Nederlanders gebruik maakt van YouTube, waarvan 1 miljoen dagelijks. De meeste mobiele apparaten ondersteunen deze applicatie en bieden legio mogelijkheden voor trainingen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van videoaantekeningen, zodat interactieve commentaar aan video’s kan worden toegevoegd. Hierdoor kunnen gebruikers ook een volgende scène kiezen, doordat zij dankzij de aantekeningen door kunnen klikken of een koppeling kunnen maken met gerelateerde YouTube-video's, -kanalen of -zoekresultaten.

 

4. Integratie

De vele nieuwe technologische mogelijkheden gaan pas echt leven als het mogelijk wordt om real-time informatie te verwerken in de applicaties. Zo kunnen lijnmanagers en directieleden beter beslissingen nemen. Voor verkoop- en CRM-systemen is het inmiddels al redelijk gebruikelijk dat deze ook door middel van andere IT-eindgebruikersapparatuur en locaties toegankelijk zijn. Het wordt daarom tijd dat dit ook mogelijk gaat worden voor de diverse HR-systemen. De komende maanden ligt de uitdaging van bedrijven bij het integreren van de huidige HR-systemen en zorgen dat deze ontsloten worden voor meerdere apparaten en locaties.

 

5. Bring your own device (BYOD)

In het komend jaar moeten organisaties ook nadenken over de samenstelling van alle IT-eindgebruikersapparatuur binnen het bedrijf. Moet het bedrijf zelf nog apparatuur beschikbaar stellen aan zijn medewerkers? Of moeten zij alleen de bedrijfsapplicaties aanbieden voor de eigen apparatuur van medewerkers? Uit de praktijk blijkt dat mensen steeds vaker hun eigen gadget meenemen naar het werk en het gebruiken voor het uitvoeren van zakelijke taken. Met deze laatste optie kunnen organisaties geld besparen, de productiviteit van medewerkers verhogen en nieuw talent aantrekken. Bij met name de jongere generatie zijn de smartphone en tablet inmiddels volledig geïntegreerd in het dagelijks leven. Aangezien ze van vrijheid houden, kiezen ze eerder voor een organisatie waar het wordt toegestaan een eigen apparaat mee te nemen. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor organisaties om met behulp van apps trainingen voor meer mensen toegankelijk te maken.

 

6. Social learning

Dankzij social media communiceren we onderling op een andere – vooral ook snellere -manier en delen veel informatie op eenvoudige wijze met elkaar. Tal van organisaties gebruiken dan ook nieuwe technologieën. Denk hierbij aan het toenemende gebruik van Yammer, een zakelijke versie van Twitter, dat vooral wordt gebruikt om met elkaar samen te werken aan bepaalde projecten. Philips gebruikt een variant van Yammer, waar ook het leadership team actief gebruik van maakt. Zij delen relevante informatie met de rest van de organisatie. Deze informatie wordt goed gelezen en gewaardeerd door medewerkers binnen het bedrijf. Het aantal bedrijven dat van dit soort applicaties gebruik gaat maken, neemt alleen nog maar sneller toe.

 

7. Gamification

Het speelser maken van een educatieve taak door gamification betekent niet dat we (bestaande) games gaan inzetten voor opleidingen en trainingen, maar vooral het gameprincipe gebruiken om een rijke, motiverende, adaptieve leerervaring te bieden. Daarnaast hoeven we een game niet solistisch te spelen, maar kunnen we samen met andere deelnemers werken aan het oplossen van een opdracht. Een groot voordeel van het spelen van games is dat het mogelijk is om fouten te maken, zonder risicovolle consequenties voor de lopende bedrijfsvoering. Daarnaast kunnen alle deelnemers van elkaar leren. Deze manier van kennisoverdracht gaat daarom een grote vlucht nemen dit jaar.

 

8. Studentanalyses

Door het gebruik van de vele (bedrijfs)applicaties creëren we met z’n allen veel data. Hoe kunnen opleidings- en trainingsteams hier hun voordeel mee doen? Uit onderzoek van Bersin & Associates blijkt dat 56 procent van de HR-professionals vindt dat de data-analyses die worden uitgevoerd van slechte kwaliteit zijn. De industriebrede aandacht die nu uitgaat naar het ontginnen van deze enorme hoeveelheden gegevens – ofwel Big Data – kan uitkomst bieden. Het wordt dan mogelijk om betere studentanalyses uit te voeren, zodat het opleidingsaanbod beter is afgestemd met de daadwerkelijke behoefte van organisaties en medewerkers.

 

9. Performance support

Klassikale trainingen en e-learning kosten tijd en dus geld. Daarnaast hebben diverse studies aangetoond dat cursisten maar liefst 90 procent van wat ze in een training hebben geleerd weer vergeten. De meeste mensen leren dan ook het meest door nieuwe taken of activiteiten gewoon te doen. Bij Heineken hebben ze daarom de stelregel dat 70 procent ‘on the job’ wordt geleerd, 20 procent door coaching en 10 procent via cursussen. Om het leren-door-te-doen te ondersteunen, hebben mensen informatie nodig die past bij de activiteiten die ze op dat moment aan het uitvoeren zijn, precies voldoende is en beschikbaar wanneer men het nodig heeft. Dit wordt performance support genoemd, ofwel het ondersteunen van medewerkers bij het verbeteren van hun prestaties.

 

10. De veranderende rol van de HR- en trainingsprofessionals

De ontwikkelingen in de eerder genoemde trends gaan de rol van de HR- en trainingsprofessional wezenlijk veranderen. Gezien de kennis van deze experts over hoe mensen leren, kunnen zij een goede inschatting maken van de middelen die het meest effectief zijn om tegemoet te komen aan de individuele leerbehoeften van werknemers. Daarnaast beschikken zij ook over meer mogelijkheden om de prestaties van medewerkers te meten en aan de hand van de resultaten het trainingsaanbod aan te passen. De rol van de HR- en trainingsprofessional verandert zo van het leveren van trainingen naar het faciliteren van trainingen.

 

Agile Learning

HR-managers moeten dus meer dan ooit een flexibele opleidingsstrategie ontwikkelen. Opleidingen moeten ongelooflijk snel kunnen reageren op marktveranderingen en eenvoudig zijn te implementeren op intuïtieve platforms. Dit wordt ook wel ‘agile learning’ genoemd. Alleen op deze manier kunnen organisaties en HR-managers het grote hiaat tussen ‘benodigde vaardigheden’ en ‘gekwalificeerd personeel’ minimaliseren.