– Sinds wanneer bestaat het outplacementbureau en sinds wanneer is het bureau actief op het terrein van outplacement? 
– Kan het outplacementbureau een lijst overleggen met referenties die de bereidheid hebben hun ervaringen met u te delen? 
– Welke aantoonbare ervaring heeft het outplacementbureau met kandidaten uit uw branche en/ of vakgebied? (welke doelgroepen, soort trajecten en de resultaten) 
– In welke kandidatendoelgroep is het outplacementbureau gespecialiseerd? (opleidingsniveau, leeftijd, branche, afstand tot de arbeidsmarkt enz.) 
– Is het outplacementbureau goed bereikbaar? (vestiging in de buurt van het bedrijf/werknemer etc) 
– Over welke faciliteiten beschikt het outplacementbureau? (bijvoorbeeld trainingsruimtes)

Outplacementtraject; de verschillende diensten

– Waaruit bestaat het dienstenpakket van het outplacementbureau? 
– Hoe is het outplacementtraject opgebouwd? 
– Waarop baseert het outplacementbureau het oordeel over de maatregelen die ingezet moeten worden om de kandidaat aan het werk te krijgen? (bijvoorbeeld werkverleden kandidaat, vacatures in de regio etc)
– Zijn de verschillende aspecten van het outplacementtraject duidelijk omschreven? 
– Welk netwerk zet het bureau in om kandidaten aan het werk te krijgen?

Kwaliteit van het outplacementbureau

– Op welke wijze neemt het outplacementbureau de inbreng van werkgever en werknemer in het traject mee? (Kan er bijvoorbeeld maatwerk worden geleverd?) 
– Hoe houdt het outplacementbureau de kwaliteit van de dienstverlening op peil? 
– Is het bureau lid van een branchevereniging? Zo ja, welke? 
– Heeft het bureau een kwaliteitskeurmerk?

Prijs/Prestatie van outplacement

– Hoe lang duurt een gemiddeld outplacementtraject? 
– Wat zijn de kosten van een outplacementtraject? 
– Hanteert het outplacementbureau een transparante afrekensystematiek? 
– Welke tarieven worden voor de verschillende onderdelen van een outplacementtraject berekend? 
– Hoe wordt de eventuele inschakeling van derden doorberekend? 
– In welke situatie worden kortingen verleend? 
– Worden voorbereidingstijd, reistijd, telefoontjes en dergelijke in rekening gebracht? 
– Hoe wordt er gefactureerd? 
– Op welke wijze worden tariefswijzigingen doorgevoerd? 
– Is het outplacementbureau bereid om u diensten te verlenen op basis van een resultaatsverplichting?