Wat is outplacement?

Soms zit er niets anders op dan afscheid van elkaar te nemen en de verbintenis tussen werkgever en medewerker te verbreken. Ontslag is altijd een ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen. Om de pijn van een gedwongen afscheid te verzachten en om de kans op het snel vinden van een andere, passende baan te vergroten kanoutplacement worden ingezet.

Werkgevers die outplacement aanbieden, geven daarmee uitdrukking aan een professioneel en sociaal HRM-beleid. Medewerkers die een outplacementtraject doorlopen voelen zich begrepen en praktisch gesteund en vinden uiteindelijk de baan die echt bij hen past. Een outplacementbureau helpt de werkgever en werknemer hierbij.

Vaak gaat outplacement gepaard met coaching. Een combinatie tussen outplacement en coaching kan uitermate succesvol zijn.

Heeft u behoefte aan meer informatie over een outplacementtraject? U kunt hier contact met ons opnemen. Wij zetten u graag een stap in de goede richting. 

Wanneer is outplacement van toepassing?

Outplacement is in de volgende situaties van toepassing: 
– een onoplosbaar arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer; 
– een reorganisatie; 
– de loopbaan van een medewerker loopt vast bij de organisatie waar hij/ zij werkzaam is. 

Definitie outplacement

Outplacement is als volgt te definiëren: Het voor rekening van een werkgever opvangen, begeleiden en adviseren van werknemers, die om wat voor reden dan ook, een andere werkkring of toekomstbestemming moeten vinden. 

Verschil tussen outplacement en loopbaanadvies

Een outplacementtraject verschilt van een loopbaanadviestraject. Een loopbaanadviestraject is een moment van bezinning en reflectie. Dit betekent niet, dat je opstapt bij je huidig werkgever.

Bij outplacement keer je niet meer terug naar je oude werkplek. Tijdens een outplacement traject komen jij en je werkgever meestal overeen dat je (betaald) op zoek gaat naar een andere baan en/ of een andere richting. Het staat hierbij voorop dat de werknemer niet meer terugkeert op de oude werkplek. Bij een dergelijk traject wordt vrijwel altijd een termijn; je wordt bijvoorbeeld geacht binnen een aantal maanden een nieuwe baan gevonden te hebben. Het einddoel van outplacement is dat een werknemer duurzaam is herplaatst op een baan bij een andere werkgever of dat een andere passende oplossing is gerealiseerd. Indien dit niet gebeurt volgt er alsnog ontslag.

Heeft u behoefte aan meer informatie over een duurzame oplossing voor een outplacement vraagstuk? U kunthier contact met ons opnemen. Wij zetten u graag een stap in de goede richting.