Het is een manier om nieuwe ideeen aan de oppervlakte te krijgen gebaseerd op vrije associatie. Het kan gebruikt worden voor bestaande werkteams om samen ideeen te creeren in verband met een nieuw probleem of men kan ook special mensen bij elkaar brengen om te brainstormen rond een bepaald probleem.

Een Persoonlijk ontwikkelings plan is:

  • een gemotiveerd loopbaanperspectief;
  • dat voor de kortere en/of langere termijn is geexpliciteerd;
  • voorzien is van daarbij passende opleidings- en andersoortige ontwikkelingscondities en -acties
  • gebaseerd op gemaakte afspraken tussen organisatie en individu.

Doel van een POP:

  • leidt tot zicht op de actuele competenties en de inzetbaarheid van individuele medewerkers;
  • leidt tot zicht op (mogelijkheden voor de) loopbaanontwikkeling;
  • leidt tot zicht op de behoefte of noodzaak van medewerkers tot het onderhouden van een
  • functie, tot verbetering van de functie-uitvoering en tot functievernieuwing;
  • verruimt (mede) de arbeidsmarktmogelijkheden van medewerkers.