Wat en Wanneer?

Dit is een eenvoudige checklist van dingen die jij als individu kunt doen, om tijdens een team meeting of teamactiviteit de samenwerkingsprocessen binnen jouw team gezond en effectief te houden. In grote lijnen zijn er twee soorten:

  • Tussenkomsten die iets op gang brengen in het team;
  • Tussenkomsten die proberen wat bezig is uit te klaren.

Het kan ook gebruikt worden als "job-aid" voor teamleden om hen te leren hun eigen discussie proces te bewaken.

Waarom?

Als een team met veel passie en energie aan het werk is, bestaat het risico dat ze het doel uit het oog verliest, dat mensen niet meer naar mekaar luisteren, dat er misverstanden ontstaan, enz. Een individu dat er in slaagt daar wat afstand van te nemen, dat probeert te observeren en te begrijpen wat er aan het gebeuren is kan het team helpen door een goede interventie te doen die:

  • Het team terug focust op het doel van hun samenwerking;
  • Het team bewust maakt van het "contraproductieve" van hun samenwerking;
  • Nieuw elan geeft aan de dynamiek in het team.

Hoe?

Deze checklist kan gebruikt worden door:

  • Team leden om hen te helpen goede interventies te doen
  • Facilitatoren die als buitenstaanders de proces bewaking op zich nemen
  • Het gehele team om proces stops te doen en te kijken hoe ze hun samen werken en praten kunnen verbeteren.

Voor leden van het team, is het interveniëren moeilijker dan voor buitenstaanders. Dat komt omdat een teamlid ook inhoudelijk betrokken is en zelf ook zijn standpunt naar voren wil brengen, wat hem of haar in enige mate belet om het proces goed in het oog te houden. Een
oplossing zou kunnen zijn om in een team iemand (beurtrol) expliciet de proces bewaker rol te geven. Dat teamlid blijft dan uit de inhoudelijke discussie maar focust alleen op de manier
waarop. Deze persoon zou de activiteit ook kunnen voorbereiden en op voorhand via een aantal methodieken het goed verloop van de discussie bevorderen.

Checklist