Situatie 1: re-integratie vanuit werksituatie

Werknemer is ziek bij werkgever.

Belangrijk hierbij is te weten dat de verantwoordelijk van re-integratie ligt bij zowel de werkgever als werknemer. Ook als de werknemer niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt blijft.Het formuleren van adequate acties voor het aanpakken van het ziekteverzuim helpt voorkomen dat werknemers onnodig arbeidsongeschikt worden en in de WIA terechtkomen.Om te voorkomen dat werknemers in de WIA terechtkomen moeten passende re-integratie-instrumenten worden ingezet. Deze instrumenten beperken de mogelijke financiële risico's die werkgevers ervaren. Ook wordt bij deze instrumenten de nadruk gelegd op wat de werknemer nog wel kan, in plaats van wat hij niet kan. Re-integratie bureaus kunnen adviseren welke subsidies en voorzieningen er zijn om te kunnen helpen. Mocht de werknemer niet binnen de eigen organisatie kunnen re-integratie, dan volgt reintegratie tweede spoor.

 

De arbeidsovereenkomst van de werknemer eindigt

Eindigt uw arbeidsovereenkomst? Dan kunt u soms al direct starten met een re-integratietraject. Dit is de zogenaamde preventieve re-integratie. Het UWV kan u hierbij verder helpen. Ook kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een outplacementtraject bij uw huidige werkgever.

Situatie 2: re-integratie vanuit een uitkering

U ontvangt een ziektewet-uitkering, WW-uitkering, WIA-uitkering, WAO-uitkering of WAZ-uitkering. Wanneer u een van deze uitkeringen ontvangt, zijn er altijd re-integratiebedrijven die u goed kunnen helpen, om uw mogelijkheden op de Nederlandse arbeidsmarkt in kaart te brengen. Afhankelijk van uw situatie en de uitkering die u ontvangt, zijn er verschillende manieren om een re-integratietraject te starten.