Lees in dit dossier over onderstaande onderwerpen in relatie met resultaatgericht competentiemanagement:

 

1 Samenvatting
2 Inleiding
3 Resultaatmanagement als uitgangspunt
3.1 Resultaatmanagement
3.2 Het proces van leidinggeven
3.3 Competentiemanagement als onderdeel van resultaatmanagement
4 Competentiemanagement
5 Resultaatgerichte competentiemanagement
5.1 Omschrijving van resultaatgericht competentiemanagement
5.2 Procedures
5.3 Uitvoering
6 Het resultaatgericht competentiemodel
6.1 Competenties voor het maken van plannen
6.2 Competenties voor het maken van afspraken
6.3 Competenties voor het maken van producten
6.4 Competenties voor het waarderen van resultaten 
7 Resultaatgerichte competentieprofielen
7.1 Competentieniveaus
7.2 Resultaatgerichte testmethoden
8 Resultaatgerichte ontwikkelingsafspraken
9 Aandachtspunten bij invoering competentiemanagement
10 Praktijkervaringen
Tot slot
Literatuur
Bijlage 1: Eprom functiemanager en competentieprofielen
Bijlage 2: Voorbeeld van een competentieprofiel