Lees in dit dossier over onderstaande onderwerpen in relatie met resultaatgericht functiebeschrijven:

 

1 Inleiding

2 De afsprakencyclus

Stap 1. De voorbereidingsfase

Stap 2. Het planningsgesprek

Stap 3. Het voortgangsgesprek

Stap 4. Het waarderingsgesprek

3 Aandachtspunten

3.1 Wederzijdse verantwoordelijkheid

3.2 Meetbaarheid van afspraken

3.3 Resultaten versus oplossingen

3.4 Haalbaarheid van afspraken bevordert initiatief

3.5 Geen additionele kosten

3.6 Discriminatie

3.7 Administratieve beheersbaarheid