Een protocol is een hulpmiddel voor leidinggevenden en medewerkers om
adequaat te kunnen handelen en te voorkomen dat mensen en gevoelens
worden vergeten of genegeerd. Het is een draaiboek voor de eerste dagen
na een overlijden en voor de langere termijn. Er moeten dikwijls
beslissingen worden genomen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben.
Eventueel gemaakte fouten kunnen nog jaren nasudderen.

Een verlies verwerken kan niemand alleen, ook niet op het werk!