Wat & Wanneer?

SMARTT is een model dat je toelaat om doelstellingen precies te omschrijven en zodat ze:

  • Voor manager en medewerker duidelijk zijn
  • Operationeel te vertalen zijn
  • Opgevolgd kunnen worden en er op gecoacht kan worden
  • Transparant zijn voor de andere team leden

Kan natuurlijk gebruikt worden in het Performance Management proces, maar is ook zinvol bij
actieplanning zowel individueel, in projecten als in werkteams.

Hoe?

1. Verzamel, analyzeer en interpreteer gezamelijk volgende data:

  • Business objectieven, Key Performance Indicators en strategie
  • De business resultaten
  • Hoe zal de business context evolueren (markt, concurrentie, technologie)
  • Individuele verwachtingen van de medewerker (carrière, uitdagingen)
  • Taakomschrijving

2. Wat is prioritair in de komende periode

3. De medewerker denkt na over zijn bijdrage en stelt een aantal doelstellingen voor

4. Maak duidelijk hoe deze doelstellingen bijdragen tot de business outcomes, KPI's, etc.

5. Als daarover duidelijkheid en eensgezindheid is bereikt: gebruik dan het model om de doelstellingen op een eenduidige wijze te formalizeren.

Model

Originele Bron: Peter Drucker, The Practice of Management (1954)