Wat & Wanneer?

Het is een model dat structuur biedt om teams of acties door te lichten. Daarbij wordt gekeken naar:

 • Sterktes(Strenghts): waar zijn we goed in,wat loopt goed, wat zijn positieve observaties
 • Zwaktes(Weaknesses): waar zijn we niet goed in, wat werkt niet, wat zijn de ongewenste effecten
 • Kansen(Opportunities): Welke kansen liggen er nog rondom ons, onontgonnen die we misschien kunnen gaan aanspreken
 • Valkuilen(Threaths): zijn wijzigingen in onze omgeving, context, die als we ze niet
  voorkomen of niets doen om hun impact af te zwakken, ons als business veel pijn zouden kunnen doen.

Sterktes en Zwaktes zijn 'interne eigenschappen' van het team of de organisatie die de SWOT uitvoert. Kansen en valkuilen refereren naar wijzigende omstandigheden in de context waarin
een bepaald team of organisatie opereert, zoals : wijzigende wetgeving, nieuwe concurrenten, stijgende olieprijzen, enz.

Niets is absoluut. Wat vandaag een enorme VALKUIL lijkt, kan misschien morgen een enorme KANS voor onze business zijn. Dat verwezenlijken is natuurlijk jouw job !

Waarom?

Je kan het gebruiken als:

 • Proces om met een team het eigen functioneren te analyseren en in kaart te brengen en van daaruit tot actie over te gaan
 • Structuur om gegevens over teams of organisaties te ordenen en te analyseren
 • Om de gegevens van een audit aan de betrokkenen te presenteren
 • n een coaching gesprek met leidinggevenden om de situatie in hun team te bespreken

Hoe?

 • Je legt de bedoeling van de S.W.O.T. uit. Leg de nadruk op de actieplanning. Het is geen evaluatie op zich, maar we moeten de werkelijke situatie wel onder ogen durven zien om een efficiënt actie plan te kunnen opstellen.
 • Geef iedereen enkele groene en enkele rode kaarten (half A4) en vraag hen individueel voor ieder van de vier categorieën enkele voorbeelden te geven. Maak goed het onderscheid tussen "interne factoren" (sterktes / zwaktes) en de
  omgevingsfactoren (kansen / valkuilen).
 • Kleef een groot kraft papier (of enkele flipbladen) op een bord, of tegen de muur. Teken daar de structuur met de vier velden op (kan ook op voorhand)
 • Dan breng je alle kaarten (per categorie) samen op dat grote papier tegen de muur (met kleeflint, of je kunt ook zelfklevende post-it kaarten gebruiken).
 • Overloop dan de diverse kaartjes en laat iedereen zijn kaartjes uitleggen, laat
  voorbeelden geven, Ga niet over ieder kaartje in discussie. Het is de persoonlijke perceptie van iemand en dat is ok (daar moet ook bij de actieplanning rekening worden gehouden). Het kan dan ook perfect dat hetzelfde feit door de ene als sterkte en door de ander juist als zwakte wordt ingeschat. Je neemt ze allebei en zet dus hetzelfde feit zowel bij de sterktes als bij de zwaktes
 • Vat daarna even samen, zodat iedereen nu een goed overzicht heeft van zowel de voornaamste Sterktes en Zwaktes, als van de Kansen en Valkuilen die rondom ons staan te wachten.
 • Dan kan je de actieplanning starten

Aandacht:de S.W.O.T. wordt meestal door de betrokkenen zelf gemaakt. Daarbij is het natuurlijk wel heel belangrijk dat men zelfkritisch blijft en dat de inschatting realistisch is en
gebaseerd op observeerbare feiten.

Voorbeeld

Orginele bron: het SWOT concept werd eerst beschreven door Albert Humphrey