Wat is een Shared Service Center (SSC)?

Shared Service CentersEen SSC is een resultaatverantwoordelijke eenheid binnen een organisatie en werkt op basis van een service level agreement. Een SSC levert gespecialiseerde diensten aan de verschillende (operationele) afdelingen binnen de organisatie tegen een verrekenprijs. De gespecialiseerde diensten zijn vaak gericht op inkoop, financiele administratie, ICT en HRM. Voorbeelden van SSC's zijn:

De winsten van SSC's ten opzichte van decentralisatie zijn de volgende:

  • Door middel van SSC's worden de kosten van decentralisatie gereduceerd. Dit komt neer op ongeveer 20-50% kostenbesparing in activiteiten. Ook wordt de arbeidsproductiviteit wat betreft de interne dienstverlening verhoogd en de kosten voor ICT zullen verminderen. 
  • De kwaliteit van de interne dienstverlening neemt toe. 
  • Wanneer de dienstverlening vanuit een centraal punt plaatsvindt is de transparantie groter. Dit heeft weer tot gevolg dat de managementcontrol wordt verbeterd. 
  • De organisatievorm beantwoord aan professionalisering van de medewerkers. 
  • De transactiekosten voor de gehele organisatie (en uiteindelijk de gehele economie) zullen dalen.

Er zijn een aantal kritische succesfactoren voor het werken met SSC's.

Allereerst moet er commitment vanuit de top zijn. Het opzetten van een SSC is namelijk meestal een top-bottom proces. Wanneer het topmanagement er niet of nauwelijks achter staat, zal de laag onder het topmanagement twijfelen over de invoering. Een logisch gevolg daarvan is dat de rest van de organisatie ook niet achter het plan zal gaan staan. Het topmanagement zal moeten inzien en vooral uitdragen dat het opzetten en inrichten van een SSC een toegevoegde waarde heeft voor de organisatie. Zonder deze commitment is het opzetten van een SSC onbegonnen werk.

Uiteraard zullen de processen duidelijk moeten zijn voor de opdrachtgevers en de juiste kwaliteit mensen zullen moeten worden geplaatst in de SSC's. Niet alleen de kwaliteit van de mensen is van belang, maar ook de kwaliteit van de systemen (ICT).

Het voorgaande betreft vooral operationele succesfactoren. Het is echter ook noodzakelijk om als organisatie een bepaalde denkwijze, een bepaalde visie, te ontwikkelen met betrekking tot SSC's. Je zult SSC's moeten zien als een ontvlechting van inhoud, ondersteuning en transacties. Verder zul je SSC's moeten zien als een ontwikkeling in de gehele economie, een nieuw economisch model. Je zult SSC's moeten begrijpen in de totale transformatie van de organisatie naar dit nieuwe economische model.

Outsourcen

Veel organisaties die nu met een SSC werken willen het SSC op den duur uitbesteden. Er zijn zelfs organisaties die hun SSC naar lagelonenlanden verplaatsen. In het eerste gedeelte van dit dossier hebt u kunnen lezen dat Philips een SSC in Polen heeft. En zo zijn er meer organisaties die ervoor kiezen om relatief simpele administratieve processen te laten uitvoeren door mensen in lagelonenlanden.

Onlangs nog was in het nieuws dat ISS haar HRM-activiteiten heeft uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf. Onderdeel van die uitbesteding is het opzetten van een SSC. Veelal worden administratieve HRM werkzaamheden uitbesteed of in een SSC ondergebracht zodat de HR-professional zich (weer) kan gaan richten op het HR-beleid.