Inleiding

Een goede vriend van me had onlangs een sollicitatiegesprek. Hij is net afgestudeerd en klaar om als developer aan de slag te gaan. Voor zijn gevoel ging hij op gesprek bij wat mogelijk zijn droombaan zou kunnen zijn. De sollicitatie was bij een gerenommeerd kantoor, met goede arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden. Op de vacature hadden ontzettend veel mensen gereageerd. Op basis van een online assessment en zijn cv kwam hij in aanmerking voor het eerste gesprek.
Een week later vroeg ik hem naar zijn sollicitatiegesprek. Hij wist niet zo goed wat hij erover moest zeggen. ‘Er werden lastige dingen gevraagd’. Ik vroeg hem wat voor lastige dingen, maar hij kon niet direct een voorbeeld geven. Door wat hij zei moest ik denken aan  studeren. Ik moest denken aan hoe veel gemakkelijker studeren gaat wanneer je de achterliggende gedachte snapt. Wanneer het duidelijk is waarom je iets moet leren, wat doel en strekking daarvan is, wordt het opnemen van informatie gemakkelijker. Zo ook met het beantwoorden van vragen tijdens een sollicitatiegesprek. Wanneer je snapt waarom je een bepaalde vraag wordt gesteld, zal het gemakkelijker zijn om die te beantwoorden.

Snappen waarom je een bepaalde vraag wordt gesteld begint bij het herkennen van de vraag. Onlangs las ik een interview met een Human Resource Consultant in een magazine waarvan ik de naam niet meer weet. In dat interview werd gesproken over het onderwerp ‘structured interviewing’. Structured interviewing is een veel gebruikte interview techniek. In dit artikel zullen wij van Bonque tips geven hoe je ‘structured interviewing’ kan herkennen en daarmee je voordeel kunt behalen.  

 

Standaard vragen   

De vragen die horen bij een structured interviewing techniek zijn anders vorm gegeven dan de wat meer standaard vragen. Denk aan vragen als:

– Beschrijf een situatie waarin jouw werk werd bekritiseerd? En hoe ging je om met die kritiek?

– Als je je vrienden zou vragen om jou te beschrijven, wat zouden ze dan zeggen?

– Wat is je grootste zwakte?

– Heb je bij je vorige baan wel is meegemaakt dat je meerdere dingen tegelijk moest doen? Hoe ging je daar toen mee om? En hoe bepaal je wat je eerst moet doen?

 

Vragen die we allemaal wel herkennen. Mogelijke antwoorden op die vragen zijn:

1. Beschrijf een situatie waarin jouw werk werd bekritiseerd? En hoe ging je om met die kritiek?

– Mijn vorige baas voorzag me van opgebouwde kritiek over een project waar ik mee bezig was. Het was niet leuk om te horen. Voor een deel heb ik het project toen opnieuw gedaan. Mijn baas en ik kwamen er in tweede instantie alsnog uit.
Optimaal zou zijn dat alles wat je doet in één keer goed is. Maar het leven werkt nu eenmaal niet zo.  

 2. Als je je vrienden zou vragen om jou te beschrijven, wat zouden ze dan zeggen?

– Ik gok dat mijn vrienden zouden zeggen dat ik een ‘mensen mens’ ben. Ze zouden denk ik ook zeggen dat ik een harde werker ben.

3. Wat is je grootste zwakte?

– In mijn eerste jaar als student wilde ik een poging doen om een benefit festival te organiseren. Ik had 3 vrienden die me daarbij wilden helpen. Maar ik maakte me zorgen over de omvang van het project, de verantwoordelijkheid die er bij kwam kijken en of we wel op tijd de dingen zouden kunnen regelen die geregeld moesten worden. Ik geloofde er niet meer in en ik trok de stekker eruit. Maar achteraf denk ik echt dat we het hadden kunnen doen. En dat we het ontzettend succesvol hadden kunnen doen. Mijn zwakte is dat ik soms te nauwkeurig ben. Ik hou er niet van wanneer ik geen overzicht of de controle niet meer heb.

4. Heb je bij je vorige baan wel is meegemaakt dat je meerdere dingen tegelijk moest doen? Hoe ging of ga je daar mee om? En hoe bepaal je wat je eerst moet doen?

– Dat heb ik zeker meegemaakt. Ik ga dan georganiseerd te werk en stel prioriteiten.

Dit zijn vragen waarbij het duidelijk is wat een goed antwoord zou kunnen zijn. Het zijn vragen waarbij het de kunst is je sterke punten te beschrijven alsof het zwakke punten zijn. Beantwoord je deze vragen ‘goed’ dan zul je ongetwijfeld een goede snaar bij de interviewer raken. Maar de interviewer zal ook begrijpen  dat jij de ongeschreven regels van een sollicitatiegesprek snapt. Deze vragen vertellen niet heel veel over hoe je bent als persoon.

 

Structured interviewing

Het doel van een interviewer tijdens een sollicitatiegesprek is om uit hetgeen wat je zegt betekenis te onttrekken. Jullie hebben elkaar nog nooit gesproken, misschien alleen telefonisch, en de interviewer wil weten hoe je prestaties op de werkvloer zijn. Wegens problematische factoren als de ‘self-fulfilling prophecy van de eerste indruk’ en de Fundamental Attribution Error is het moeilijk om op basis van een sollicitatiegesprek een beeld te vormen van de sollicitant en veel belangrijker hoe de sollicitant zich zou gedragen op de werkvloer. Zie de blogpost – ‘Wat een sollicitatiegesprek ons eigenlijk vertelt?’ op Bonque.nl. Daarom wordt door sommige bedrijven gekozen voor  de ‘structured interview’ vorm bij het afnemen van sollicitatiegesprekken.

Die vorm  is volgens industriële psychologen de enige interview techniek waarbij je met succes ‘performance’ op de werkvloer kan voorspellen. De format van de structured interview techniek is behoorlijk rigide. Elke sollicitant wordt op dezelfde manier behandeld. De vragen liggen van te voren vast en de interviewers zijn hier in getraind. Aan de hand van vaste schalen wordt de sollicitant geanalyseerd. Zie de onderstaande vraag.

5. Stel je hebt de wekelijkse teammeeting op je werk. Al je collega’s zijn aanwezig. Jullie zitten in een vergaderruimte en je baas is aan het woord. Hij bespreekt enkele aandachtspunten, de wekelijkse opdrachten en hij evalueert de gang van zaken van de huidige opdrachten. Vervolgens begint je baas de voortgang van het project waar jij aan werkt  te bekritiseren met een nogal agressieve ondertoon. Wat doe je dan?

– Ik denk dat ik wel boos of gekrenkt zou zijn, maar ik weet niet of ik er op dat moment er iets van zeggen. Ik  zou het gewoon laten gaan.

Een ander mogelijk antwoord:

– Ik denk dat ik zou zijn geschrokken, maar tijdens de teammeeting had ik er waarschijnlijk niets van gezegd. Op een later moment zou ik een gesprek aangaan met mijn baas.

Wanneer je een antwoord geeft in de strekking van het eerste antwoord, dan kan daaruit worden geïndiceerd dat je kritiek van een meerdere waarschijnlijk stoïcijns opvat.
Terwijl uit het tweede antwoord kan worden opgemaakt dat je een confrontatie niet snel uit de weg zou gaan.

6. Stel er doet zich een situatie voor op je werk waarbij je 2 ontzettend belangrijke opdrachten tegelijk moet vervullen. Je hebt je handen vol. Er is een deadline maar je weet nu al dat die deadline onmogelijk te halen is. Het lukt je niet om beide taken te volbrengen. Hoe ga je met een dergelijke situatie om?

Een mogelijk antwoord op deze vraag:

– ‘Nou, ik denk dat ik zou kijken welke van de twee taken ik het beste zou kunnen uitvoeren. Vervolgens geef ik bij mijn baas aan dat ik maar aan één van de twee taken toe kom. Daarbij zou ik aangeven dat het beter is om de andere taak door een collega te laten uitvoeren.’ 

Had je een antwoord zoals hierboven gegeven dan valt daar een opvallend detail uit te halen. Namelijk dat je stil staat bij hetgeen je zelf het belangrijkst vind. En niet zo zeer bij wat voor het bedrijf belangrijk is. In een situatie waar de druk hoger is benader je een werk gerelateerde crisis waarschijnlijk vanuit een meer egocentrisch standpunt. Je geeft de voorkeur aan een ‘flying solo’ aanpak.  

Je ziet dat uit de antwoorden op vragen uit een structured interview informatie kan worden gehaald die wat zegt over je persoonlijkheid. Er is niet direct een goed of fout antwoord. Het is puur afhankelijk van de functie en afhankelijk van welke karaktereigenschappen  het bedrijf  graag terugziet in een werknemer.

Het is moeilijk om het gedrag van iemand te voorspellen in situaties die verschillend zijn. Met deze techniek wordt geprobeerd om het gedrag van iemand in verschillende situaties te categoriseren. De nadruk van een gestructureerde interview ligt op het vergaren van informatie.

 

Conclusie

Hopelijk heb je nu ongeveer een beeld van wat structured interviewing is. Op Google zijn nog veel meer voorbeeld vragen te vinden. Houd ook onze blog op Bonque.nl in de gaten voor meer sollicitatietips!