Wat & Wanneer?

Dit is een individuele vragenlijst die teamleden aanzet om na te
denken over het team functioneren en hun rol daarin. Het werkt
best als onderdeel van een team briefing onmiddellijk na een
team activiteit (echt werk of een oefening bedoeld als
leermoment). De vragen zijn gerangschikt per topic uit het GRPI model.

Waarom?

 • Creëert bewustwording van de teamleden rond hun individueel functioneren en het functioneren als team. Deze bewustwording maakt team leren en verandering mogelijk.
 • Het is een manier om als team een feedback cultuur te ontwikkelen en dingen bespreekbaar te maken.

Hoe?
Om het model succesvol in je team te gebruiken, is het belangrijk om de volgende tips in je achterhoofd te houden:

1. Voorwaarden Creéren: Bespreek vooraf met het team, waarom het nodig is om regelmatig feedback uit te wisselen over het team functioneren en zorg ervoor dat mensen zich daar comfortabel bij voelen en bereid zijn zich daarin persoonlijk te engageren. In het begin is het aan te raden dit in te bouwen in een specifieke team activiteit waarbij je best ook een externe begeleider binnenhaalt.

2. Individuele Reflectie: Geef alle teamleden de tijd om individueel na te denken over hoe zij het team zien functioneren. Je kan daarbij de korte vragenlijst gebruiken.

3. Uitwisselen van de resultaten: Breng alle scores samen op een papierbord, zo dat het hele team een overzicht krijgt van hoe de verschillende teamleden de dingen inschatten. Het hangt een beetje af van hoe matuur het team is of je dat nominatief wil doen (waarbij het herkenbaar is wie welke score heeft toegekend) of anoniem.

4. Nabespreking:

 • Besteed vooral aandacht aan die vragen waarvoor de hele groep lage scores gaf of
  waarbij er een duidelijke split score is opgetreden (enkele heel hoge scores en enkele
  heel lage). Let erop dat mensen de ruimte krijgen om hun score toe te lichten. In dit stadium is het best geen discussie toe te laten, maar iedereen eerst te verplichten goed naar elkaar te luisteren. Als je team weinig praktijk heeft met soortgelijke
  methodieken, dan doe je er best aan enkele basis regels af te spreken, zoals:

  • We onderbreken elkaar niet
  • Als iemand spreekt, luistert de groep (geen parallelle discussies)
  • We herformuleren regelmatig wat iemand heeft gezegd vooraleer we reageren om er zeker van te zijn dat we echt hebben geluisterd en hebben verstaan wat onze collega bedoelde.)
 • Nodig mensen uit om constructieve voorstellen tot verandering te doen en laat niet toe dat ze alleen maar zagen over wat anderen misdoen.
 • Na de discussie is het goed met het team een afspraak te maken rond twee of drie concrete actiepunten met een duidelijke timing. Je komt tot het team actie en ontwikkel plan. Daardoor moeten de teamleden zich meer formeel engageren om die afspraak ook na te komen.

Vragenlijst

1 = Absoluut niet , 3 = Nogal, 5 = Heel zeker