Voor werkgevers wordt het tijdelijk (namelijk tot 2012, met de mogelijkheid tot verlenging) mogelijk om vaker en langer opeenvolgende arbeidsovereenkomsten aan te gaan met werknemers jonger dan 27 jaar.

Tot dusver geld de regel nog dat er na drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten die opvolgend op elkaar zijn afgesloten of binnen periodes van drie maanden, dat de vierde arbeidsovereenkomst een vast dienstverband is. Dat wordt straks bij de vijfde arbeidsovereenkomst. En als na het tweede of hierop volgende tijdelijke contract wordt overschreden met 36 maanden veranderd dit in een vast contract. Dit wordt straks na een periode van 48 maanden.

Deze wetswijziging is bedoeld om jongeren tijdens de huidige economie langer aan het werk te houden. Door de mogelijkheid om langer tijdelijke arbeidsovereenkomsten af te sluiten wordt het mogelijk dat de werkgever het dienstverband met de jongere langer voortzet.


Deze wet is van toepassing op jongeren onder de 27 jaar die werken op basis van een tijdelijk contract en werkgevers met jongere werknemers met een tijdelijk contract. Werknemers jonger dan 27 jaar die op het moment van inwerkingtreding van de wet niet aan de voorwaarden van minder dan 36 maanden of nog geen vierde contract voldoen vallen onder deze nieuwe regeling. Werknemers die wel aan deze voorwaarden op het moment van inwerkingtreding voldoen van meer dan 36 maanden of een vierde contract vallen niet onder de nieuwe regeling. Deze werknemers hebben immers al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.


Het gaat om een tijdelijke wet tot 1 januari 2012, met de mogelijkheid tot verlenging tot uiterlijk 1 januari 2014. Als de tijdelijke regeling weer vervalt geldt de oude regeling weer. Er is echter wel een uitzondering gemaakt voor de werknemers die onder de nieuwe regeling vallen.


Bij het bereiken van de leeftijd van 27 jaar vervalt de nieuwe regeling en is de oude regeling weer van toepassing.


De nieuwe regeling heeft geen gevolgen voor bestaande cao’s waarin een afwijkende regeling in opgenomen.


De maatregel gaat in op 9 juli 2010.