Omvang arbeidscontract heeft invloed op eisen aan werkgever

Uit onderzoek naar individuele nutsfuncties van nieuwe professionals op de arbeidsmarkt, uitgevoerd door Vitae, het netwerk van de Nieuwe Professional, in samenwerking met het Powerhouse Competing for Talent van de Nyenrode Business Universiteit, blijkt dat fulltimers meer waarde hechten aan goede arbeidsomstandigheden, een innovatief ondernemingsklimaat en leermogelijkheden dan parttimers.

De onderzoeksresultaten tonen aan dat fulltimers een groot aantal aspecten van het werk belangrijker vinden dan parttimers. Zo vinden fulltimers goede arbeidsomstandigheden en een op innovatie gerichte organisatie belangrijker dan parttimers. Ook veel kunnen leren, trainingen en opleidingen kunnen volgen en internationale carriere mogelijkheden scoren bij fulltimers hoger. Verder hechten fulltimers meer waarde aan steun van collega's en leidinggevenden en het als een team ergens voor staan. Tot slot vinden fulltimers het belangrijker om aan de wensen van klanten tegemoet te kunnen komen.

Naast deze verschillen is het opvallend dat er ook veel overeenkomsten zijn tussen fulltimers en parttimers als het gaat om hun nutsfuncties op de arbeidsmarkt. Zo vinden beide groepen het belangrijk om beloond te worden op basis van de inhoud van de functie en ervaring. Ook willen beide uitdagend en stimulerend werk kunnen verrichten en een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Ook hebben zowel fulltimers als parttimers het van functie kunnen veranderen binnen de organisatie en persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Een efficirnt werkende organisatie en terugkoppeling krijgen over de resultaten krijgen van je werk waarderen beide groepen hoog. Tot slot hechten beide groepen veel waarde aan inspirerende collega's en interne onderlinge betrokkenheid.

Deze resultaten geven aan dat organisaties die afhankelijk zijn van Nieuwe Professionals een gedifferentieerd HR-beleid zouden moeten ontwikkelen. Hierbij is het van belang om verschillen tussen parttime en fulltime professionals te onderkennen. Een gedifferentieerd personeelsbeleid kan op die manier leiden tot meer inzet en loyaliteit; werkhoudingen die zo nodig zijn in de huidige recessie. Voor zowel parttimers als fulltimers is het uiteindelijk belangrijk dat zij hun eigen wensen aan werkaspecten terugvinden in hun werk. Momenteel werkt bijna de helft van de Nederlandse beroepsbevolking parttime en het aantal mensen – mannen en vrouwen – dat parttime werkt neemt nog steeds toe. Aanleiding om, zeker in sectoren waar deze trend zich voortzet zoals bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg, en de bouw, organisaties op te roepen om hier in hun HR-beleid en contractonderhandelingen rekening mee te houden.