Vrouwen vinden een goede sfeer en afwisseling op het werk belangrijker dan mannen

Vitae, het netwerk van de Nieuwe Professional, heeft in samenwerking met het Powerhouse Competing for Talent van de Nyenrode Business Universiteit een onderzoek gedaan naar de werknemer van nu: de Nieuwe Professional. In dit onderzoek is ook aandacht besteed aan het verschil in werkwaarden tussen mannelijke en vrouwelijke professionals. Werkwaarden geven aan wat mensen belangrijk vinden in hun werk, wat maakt dat ze zich wel of niet thuis voelen in een organisatie en door welke aspecten van het werk ze gestimuleerd en gemotiveerd worden.

De onderzoeksresultaten tonen aan dat vrouwen en mannen wel degelijk dezelfde punten via hun werk nastreven. Als er een rangorde gemaakt zou worden van wat mannen en vrouwen belangrijk vinden in hun werk dan is er veel overlap. Zo vinden beide groepen het belangrijk om eigen verantwoordelijkheid te hebben en kwaliteit te kunnen leveren. Ook vinden ze het belangrijk om uitdagend, stimulerend en afwisselend werk te kunnen verrichten. Daarnaast hechten ze veel waarde aan een rechtvaardige leidinggevende. Met betrekking tot de sociale sfeer op het werk, vinden beide groepen het belangrijk dat er een goede sfeer heerst waarbij men gelijkwaardig met elkaar omgaat.

Naast deze overeenkomsten is het opvallend dat vrouwen significant hoger scoren op een groot aantal punten en hierdoor een groter belang hechten aan bepaalde werkgerelateerde aspecten. Zo vinden vrouwen de hierboven genoemde goede sfeer op het werk en een rechtvaardige leidinggevende belangrijker dan mannen. Ook hechten zij meer waarde aan het kunnen doen van afwisselend werk. Het van functie kunnen veranderen binnen de organisatie en energie uit je werk kunnen halen wordt door vrouwen hoger gewaardeerd dan door mannen. Tot slot vinden vrouwen het belangrijker om vertrouwen te kunnen hebben in het management en moeten communicatiekanalen open, duidelijk en direct zijn.

Organisaties zouden ernaar moeten streven om gedifferentieerd aan de punten die nieuwe professionals noemen, tegemoet te komen. Hierbij is het van belang om daarbij verschillen tussen mannen en vrouwen te onderkennen. Hierdoor zullen medewerkers meer inzet vertonen en minder snel het bedrijf verlaten. Voor zowel vrouwelijke als mannelijke professionals is het uiteindelijk belangrijk dat zij hun waarden terugvinden in het werk. Eerder onderzoek onder topmanagers toonde aan dat mannelijke managers hun eigen waarden in hogere mate terugvinden dan vrouwen in de hogere echelons. Dit kan verklaren waarom vrouwen een leidinggevende functie vaker verlaten dan hun mannelijke collega's.