Als een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, is het verstandig om de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Hieronder volgt een voorbeeld met een aantal veel voorkomende afspraken. Andere afspraken zijn mogelijk en vaak ook nodig. Raadpleeg daarom altijd een arbeidsrechtadvocaat.