Deze vragenlijst is onderdeel van De Balanced Scorecard for HRM, behorend bij het HRM perspectief. De vragenlijst vormt tezamen met de Motivatie index, Empowerment index en de Leiderschapsindex het meetpunt voor het strategisch uitgangspunt: het behoud van de werknemer.

  • Onderdeel A bevat een aantal vragen over uzelf en de positie die u op dit moment vervult.
  • Onderdeel B heeft betrekking op verschillende aspecten van het werk die men waardevol kan vinden. Door beantwoording ontstaat een gedetailleerd beeld wat u onder een "ideale werksituatie" verstaat.
  • Onderdeel C geeft inzicht in hoeverre de huidige werksituatie aan dat ideaalbeeld voldoet.

De meeste vragen kunnen eenvoudig beantwoord worden door een cirkeltje te zetten rond een aangegeven antwoordmogelijkheid. In de tekst staat aangegeven wat elke waardering inhoudt. In enkele gevallen wordt inhoudelijke informatie van u gevraagd.

De vragen zullen zodanig verwerkt worden dat volstrekte anonimiteit is gewaarborgd.

Deze tool is ingezonden door onze netwerker Gijs Houtzagers . Heeft u ook een tool ontwikkeld? Deel deze dan met alle netwerkers, mail de tool naar info@hrnetwerk.nl.