Wet op de Medische Keuringen

Alle regels omtrent de medische keuringen staan opgetekend in de Wet op de Medische Keuringen. Deze wet is in 1998 in werking getreden. De Wet op de Medische Keuring (WMK) geldt in de volgende situaties:

 • Sollicitaties 
 • Pensioenverzekeringen 
 • Particuliere levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Fitheidsonderzoek in een werving en selectieprocedure


De WMK is niet van toepassing in geval van:

 • Keuringen voor wettelijke sociale verzekeringen 
 • Ziektekostenverzekeringen 
 • Sportkeuringen 
 • Psychologisch onderzoek in het kader van sollicitatie 
 • Evenmin geldt de WMK voor bedrijfsgeneeskundig onderzoek tijdens het dienstverband

Het doel van de wet

De WMK kent twee doelen:

 • Voorkomen dat mensen te uitgebreide keuringen moeten ondergaan
 • Voorkomen dat mensen als gevolg van medische keuringen geen baan kunnen vinden of worden uitgesloten van voorzieningen die nodig zijn om aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen.

In de WMK staat niet in detail vermeld wat wel en wat niet mag bij keuringen of hoe een keuring precies moet verlopen. De WMK is een richtlijn en versterkt de positie van de gekeurde in geval van vermoeden dat de keuring niet volgens de regels verloopt.

Een medische keuring voldoet aan een aantal voorwaarden

Vooraf moet schriftelijk worden uitgelegd:

 • waarom de keuring wordt uitgevoerd; 
 • welke vragen er worden gesteld; 
 • welke onderzoeken eventueel moeten worden ondergaan;

Wanneer aan deze voorwaarden niet is voldaan mag de keuring worden geweigerd. De keuring wordt verricht door een deskundige, onafhankelijke arts. De gekeurde heeft recht op een vertrouwelijke behandeling van de gegevens. De gekeurde is niet verplicht vragen te beantwoorden die niet voor de functie van belang zijn. Evenmin hoeft een werknemer geen gezondheidsvragen buiten de medische keuring om te beantwoorden.

Uitslag

Normaliter wordt de gekeurde als eerste over de uitslag geïnformeerd. De arts is degene die de gekeurde informeert. De gekeurde wordt als eerste geïnformeerd zodat deze kan beslissen of de uitslag aan anderen mag worden doorgegeven. Bij aanstellingskeuringen is dit altijd het geval, bij verzekeringskeuringen moet de gekeurde dit zelf aangeven. De arts mag aan de werkgever of verzekeraar niet meer meedelen dan voor het doel van de keuring noodzakelijk is. Wanneer de keuring nadelig uitvalt voor de gekeurde mag de gekeurde zich laten herkeuren door een onafhankelijke arts. Voor de kosten van deze herkeuring mag van de gekeurde een redelijke bijdrage worden verwacht.