Met ingang van het jaar 2019 zijn er een aantal wijzigingen op HR-gebied.

Het kabinet gaat de loonbelasting verlagen en verhoogt de heffingskorting. De eerste belastingschijf stijgt in 2019 van 36,55% naar 36,65%. De derde belastingschijf, waarin de meeste mensen hun belasting betalen, daalt. In 2019 gaat deze van 40,85% naar 38,10%. De vierde schijf daalt van 51,95% naar 51,75%. Daarnaast stijgt het lage Btwtarief van 6% naar 9%. Ter compensatie stijgt voor de meeste inwoners van Nederlands de koopkracht. Dit zal met een gemiddeld percentage van 1,5% omhoog gaan.   

Het kabinet komt met een wetsvoorstel om de arbeidsmarkt in balans te houden, genaamd de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans). Hierin staan maatregelen voor o.a. flexibelere arbeid. Met deze wetgeving is het de bedoeling om de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) op een aantal punten te verbeteren of te verscherpenHet is de bedoeling dat vanaf 2020 de WAB wordt toegepast, maar dat er mogelijk in 2019 al onderdelen van de wet worden ingevoerd.  

Daarnaast krijgen werkgevers compensatie voor Transitievergoeding. Deze vergoeding stijgt van 79.000 euro naar 81.000 euro. Het kraamverlof van partners van moeders wordt gewijzigd in 2019. Dit gaat nu geboorteverlof heten. De vrije werkweek voor de partner van de moeder wordt nu volledig door de werkgever betaald. Het adoptie- en pleegzorgverlof kan zes weken duren, in plaats van 4. Wanneer een werknemer vanaf 1 januari 2019 zich ziek meldt, wordt diegene niet meer gebeld door het UWV. U krijgt thuis een ontvangstbevestiging van uw ziekmelding via de mail, met daarbij een link. U wordt geacht deze vragenlijst over uw ziek zijn in te vullen. Met ondertekening door middel van uw DigiD kunt u de vragenlijst terug verzenden naar het UWV. De ingangsleeftijd van de AOW wordt 66 jaar en 4 maanden. De adviesleeftijd blijft 68 jaar. 

Mensen die een elektrische leaseauto’s rijden t.w.v. 50.000 euro of meer, gaan meer belasting betalen. Deze bijtelling gaat van 4% naar 22%. Daarnaast moeten dieselauto’s van 12 jaar en ouder met meer dan 5 mg/km een extra dieseltoeslag betalen. De forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van de zakelijke fiets gaat naar 7%.  

Het minimumloon van een 21-jarige komt nu gelijk te staan aan die van een 22-jarige. Zij hebben nu recht op het volledige wettelijke minimumloon. Ook gaat het minimumjeugdloon voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar omhoog. Een 20-jarige heeft vanaf juli 2019 recht op 80% van het minimumloon. Voor een 19-jarige wordt dit 60% en voor een 18-jarige 50%. Vervolgens wordt het overwerk niet meer gecompenseerd door een tijd-voor-tijdregeling. Dit kan vanaf 1 januari 2019 alleen wanneer het in het CAO afgesproken staat. Wanneer dit niet wordt vermeld in uw cao, worden de overgewerkte uren uitbetaald. Klik hier voor het minimumloon.