De gevolgen zijn duidelijk: gemiddeld genomen wordt een groei in de werkgelegenheid verwacht, terwijl het arbeidsaanbod minder snel toeneemt. De HR-afdeling zal zich weer volop met werving en selectie moeten gaan bezighouden.

Modern HR-beleid

De toename van de gemiddelde leeftijd en de veranderende arbeidsrelatie hebben eveneens consequenties voor het HRM-beleid binnen organisaties. Het paper beschrijft hoe deze nieuwe arbeidsrelatie vorm kan krijgen, rekening houdende met de flexibiliteitseisen van 'werkgevers' en de zekerheidswensen van 'werknemers'. De uitdaging is een nieuw en modern HR-beleid met aandacht voor het binden en boeien van medewerkers en het voeren van goed leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Tenslotte worden de (toekomstige) positie en inrichting van HR(M) belicht in het kader van uitbesteden. De nieuwe opvattingen rond HR als Business Partner maken de keuze voor uitbesteden logisch en verantwoord, mits aan een aantal duidelijke voorwaarden is voldaan.

Download de white paper 'Innovatief HR voor de toekomstige arbeidsmarkt' »