Transitiebudget

Bij ontslaan van medewerkers die langer dan één jaar in dienst zijn, moet de werkgever bij ontslag een transitiebudget betalen. Dit geldt ook voor tijdelijke contracten. Dit budget is een kwartmaandsalaris per dienstjaar, met een maximum van vier dienstjaren. Met het transitiebudget wordt een budget gecreëerd dat inzetbaar is om de arbeidmobiliteit van de medewerker te vergroten.

Hervorming ontslagrecht                      

Het traject  via de kantonrechter (de preventieve ontslagtoets)vervalt, het traject via het UWV blijft bestaan. Daar waar het UWV voorheen zes weken kon besteden aan de ontslagaanvragen, wordt dit met het nieuwe regeerakkoord vier weken.

De voorwaarden voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, blijven hetzelfde. Het UWV geeft advies over de ontslagzaak en vervolgens kan de werknemer de rechter vragen een ontslagvergoeding toe te kennen. De rechter kent de vergoeding toe wanneer het ontslag onterecht is of als het ontslag voornamelijk aan de werkgever te wijten is. Het  maximum van de vergoeding is €75.000,-.

WW

in de nieuwe kabinetsplannen worden nieuwe WW-uitkeringen teruggebracht tot twee jaar. Dit wordt de maximale duur vanaf 1 juli 2014.  In het eerste jaar is de WW-uitkering gerelateerd aan het laatst verdiende loon. In het tweede jaar wordt de WW-uitkering teruggebracht tot 70% van het wettelijk minimum.

Werkgevers gaan een hogere WW-premies betalen. In eerder plannen werd voorgesteld om de werkgever de eerste zes maanden van de WW-uitkering te laten betalen, dit is inmiddels van de baan.  

Minimumloon

De SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) kan u beboeten wanneer werknemers onder het minimum betaald worden. Ieder half jaar wordt het minimumloon aangepast, over zes weken is het weer zo ver. Het ministerie van Sociale Zaken heeft onlangs bekend gemaakt dat het minimumloon met 0,91% verhoogd wordt en €1469,40 wordt bij een fulltimerdienstverband.

Zorg dat u de salarissen tijdig aanpast.

Arbeidsgehandicapten

In organisaties waar ten minste 25 werknemers werken, krijgt de werkgever te maken met een quotum van vijf % voor het aannemen van arbeidsgehandicapten. Per werkplaats komt een boete te staan van €5000,- voor het niet halen van het quotum.

AOW-leeftijd

In 2018 gaat de AOW-leeftijd naar 66 jaar en in 2021 naar 67 jaar. Hierna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting.