Deze percentages komen sterk overeen met de mate van betrokkenheid. Uit de analyse blijkt dat de netto promotor score voor de groep werkenden die absoluut betrokken is bij het succes van de organisatie +25% bedraagt. Binnen deze groep is het percentages promotors maar liefst 40% en dit steekt scherp af tegen het landelijke percentage promotors van 17%. We zagen al dat de tevredenheid met een 7.9 ook veel hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. De netto promotor score van de zwak betrokkenen in Nederland, ongeveer 30% van de beroepsbevolking zagen we eerder, bedraagt -70%. Kortom een grote mate van betrokkenheid gaat samen met een grote schare promotors. Het verschil tussen een tevredenheidsscore tussen een 8 of 7 in termen van aanbevelingsloyaliteit is gemiddeld een verschil tussen een netto promotor score van +40% of -70%. Kortom meer dan 100% verschil wanneer het gaat om een grote supportersschare. Identiek is ook gekeken naar de netto promotor score voor de bedrijfstrots.

Deze blijkt -17% te zijn. Maar 17% is in Nederland echt diep van binnen trots op de organisatie. Ook hier zien we voor deze groep de netto promotor score positief is met een score van +28%. Een hoge mate van betrokkenheid is dus ook cruciaal voor de bedrijfstrots. In het begrijpen en sturen van de werkbeleving is het dan ook de sport om te streven naar werknemers die absoluut betrokken zijn en daarmee de organisatie ook in grotere mate aanbevelen en trots zijn. Ook blijkt dat zeer betrokkenen gemiddeld vier keer meer voor de huidige werkgever kiezen bij het krijgen van een vergelijkbaar baanaanbod elders, dan minder betrokkenen. Het is om die reden dat Integron, in het verbeteradvies na werkbelevingsonderzoeken, opdrachtgevers adviseert om te streven naar maximale betrokkenheid, trots en aanbevelingsloyaliteit.

Een betrokken medewerker en organisatiecultuur

Dit volgende hoofdstuk gaat over de beste scorende betrokkenheidsfactoren bij medewerkers. Wilt u de paper"Betrokken medewerkers de basis voor een gezonde energieke succesvolle organisatie" volledig ontvangen?Stuur mij dan een e-email