Werknemers zijn minder bereid tot bemiddeling dan werkgevers. Dit blijkt uit bureauonderzoek van Gecertificeerde Mediators, dat de invloed van mediation bij arbeidsconflicten onderzocht. In verhouding tot werkgevers, vragen werknemers minder vaak mediation aan en weigeren ze voorstellen tot bemiddeling relatief vaker. Dat komt hen bovendien gemiddeld duur te staan wanneer de zaak alsnog voor de kantonrechter komt.

 

Werkgevers stellen het vaakst bemiddeling voor

In arbeidsrechtzaken wordt mediation het vaakst voorgesteld door de werkgever (27,1 procent). Dit percentage ligt duidelijk lager bij werknemers. Bij slechts 9,4 procent van de zaken werd mediation geïnitieerd door de werknemer. Bedrijfsartsen zijn na werknemers verantwoordelijk voor het grootste deel van de initialisatie van een mediationtraject (24 procent).

In enkele gevallen werd mediation geopperd door een andere partij, zoals het UWV. In iets meer dan een derde (36,5 procent) van de gevallen was het aan de hand van de documentatie onmogelijk om te bepalen welke partij het initiatief nam tot bemiddeling.

 

Werknemers stemmen vaker niet in met mediation

Werknemers weigeren relatief het vaakst de mogelijkheid om nader tot elkaar te komen via mediation. In totaal weigerde bijna 1 op de 5 werknemers (19,5 procent) de mogelijkheid tot bemiddeling. Dit percentage ligt aanzienlijk lager bij werkgevers. Slechts 8,8 procent van hen ging niet akkoord met de mediation.

 

De rol van mediation bij het winnen van rechtszaken

Er bestaat een verband tussen het plaatsvinden van een mediationtraject en de toekenning van een billijke of overige vergoeding. Als de rechter beslist dat de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld moeten deze worden betaald aan de werknemer. Bij 70,4 procent van de rechtszaken waar geen geopperde mediation plaatsvindt, hoeft de werkgever geen billijke en / of overige vergoeding te betalen. Dit percentage waarin de werkgever de rechtszaken lijkt te winnen, neemt echter toe met 2,9 procent als er wel een mediationtraject plaatsvindt. De werkgever heeft dus baat bij het plaatsvinden van mediation.

Dit betekent echter niet dat het voor werkgevers gunstig uitpakt als zij deze bemiddeling weigeren. Werknemers die weigeren mee te werken aan mediation winnen 25 procentminder zaken dan werknemers die hiertoe wel bereid zijn.

Het volledige onderzoek is terug te vinden op de onderzoekspagina:

Werkgevers vaker bereid tot mediation dan werknemers