Het zou veel eerlijker zijn als niet voor iedereen dezelfde pensioenleeftijd geldt. Laagopgeleiden leven over het algemeen jaren korter dan hoogopgeleiden en zouden daarom ook eerder met pensioen moeten gaan.

Dat staat een advies van onderzoekers De Beer en Van der Gaag van demografisch instituut NIDI. Zij stellen voor om laagopgeleiden zo’n 4 jaar eerder met pensioen te laten gaan dan hoogopgeleiden.

lees meer