De arbeidsdeelname van mannen van 25 tot 45 jaar is de afgelopen vier jaar nog steeds lager dan voor de crisis. Wel is deze naar verhouding hoog in deze groep, 89,1 procent in het tweede kwartaal van 2018. Tien jaar geleden was dat nog 94,4 procent. Vooral de arbeidsdeelname van alleenstaande mannen van deze leeftijd blijft achter. Dat meldt het CBS op basis van een nieuwe analyse.
Tussen het begin van de crisis en nu bereikte de nettoarbeidsparticipatie in 2014 het laagste punt. Sindsdien is deze weer wat toegenomen, maar niet bij alle groepen even sterk. Bij vrouwen van 25 tot 45 jaar was de nettoarbeidsparticipatie in het tweede kwartaal hoger dan tien jaar geleden (80,6 procent). Dat geldt ook voor vrouwen jonger dan 25 jaar en alle 45-plussers. Bij de jonge mannen is, net als bij de mannen van 25 tot 45 jaar, de arbeidsdeelname lager dan voor het begin van de crisis.

lees meer