De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de vakbonden hebben de Cao Gemeenten bekrachtigd. De cao heeft een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Hiermee is de cao definitief.

Stemmen

De VNG bekrachtigde op donderdag 5 oktober het akkoord al. Gemeenten konden hun stem over het akkoord uitbrengen via een ledenraadpleging. 245 gemeenten brachten hun  stem uit. Daarvan stemden 244 in met akkoord. De leden van FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF stemden ook in het met akkoord.

lees meer