Sinds 1 juli gelden de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbobesluit. De Inspectie SZW gaat scherper toezien op naleving van de wetgeving.

Per 1 september zijn de regels voor de oplegging van boetes aangepast aan de veranderde wetgeving. Sinds die datum geldt de aangepaste Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwet.

Welke boeteregels gelden er bij de nieuwe Arbowet, aan wie deelt de Inspectie SZW de boetes uit en last but not least: om welke bedragen gaat het?

lees meer