Vakbond FNV sleept PostNL voor de rechter, omdat het bedrijf pakketsorteerders via een schijnconstructie lange tijd te weinig zou hebben betaald. De vakbond eist 160.000 euro aan achterstallig loon voor de werknemers.

De kwestie draait om de inzet van bijstandsgerechtigden in het sorteercentrum van PostNL in Kolham. Zij kregen na een stage voor hun reïntegratie een baan aangeboden bij het Groningse sorteercentrum, waar ze het minimumloon verdienden. Dat is lager dan het cao-loon waar ze volgens de Inspectie SZW recht op hadden.

lees meer