De werkgelegenheid onder provincieambtenaren is licht gedaald. De provincies hadden eind 2016 157 minder fte in dienst. Dat is een afname van 1,6 procent. De vergrijzing zet door.

Bij de provincie Noord-Holland daalde het personeelsbestand zowel absoluut als relatief gezien het hardst. Vergeleken met 2015 stonden er vorig jaar ruim honderd medewerkers minder op de loonlijst, een daling van 10 procent. Alleen de provincies Noord-Brabant en Groningen namen vorig jaar meer personeel aan. In totaal is de sector goed voor 9.442 arbeidsplaatsen.

 

lees meer