Als een fulltime werkweek in een organisatie 36 uur bedraagt, krijgt de werkgever voor geen enkele werknemer het hoge bedrag aan lage-inkomensvoordeel (LIV). Dat komt doordat het LIV wordt toegekend op basis van een werkweek van 40 uur.

In principe krijgt een werkgever het hoge bedrag aan LIV voor elke werknemer die minimaal 100% en maximaal 110% van het wettelijk minimumloon (tools) verdient. Het gaat daarbij echter over uurloongrenzen op basis van een 40-urige werkweek.
Dat betekent dat werknemers die het minimumloon verdienen in een organisatie waar een fulltime werkweek 36 uur bedraagt, altijd in de categorie 110% tot en met 125% van het minimumloon vallen. Werkgevers krijgen voor hen niet het hoge LIV van € 1,01 per uur, maar het lage van € 0,51 per uur.

lees meer