Het UWV heeft vorig jaar bijna een kwart minder nieuwe WW-uitkeringen verschaft aan jongeren tot 27 jaar dan het jaar ervoor. Het waren er in totaal 61.500,  tegen 80.000 in 2016.

In de sectoren detailhandel, gezondheidszorg, welzijn & cultuur en bouwnijverheid is de afname het grootst, blijkt uit eigen cijfers van de uitkeringsinstantie. De instroom van jongeren in de WW daalt het minst in de sector industrie, nutsbedrijven & delfstoffen.

lees meer