Medewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg krijgen per 1 oktober meer betaald. Het salaris gaat met vier procent omhoog, staat in de nieuwe cao. De vakbondsleden moeten de overeenkomst nog wel goedkeuren.

De partijen spreken in een gezamenlijke verklaring over een mooi resultaat. “Naar verwachting is dit een goede prikkel om voldoende gekwalificeerde medewerkers aan te trekken in een tijd van grote tekorten.”

lees meer