Een werkgever moet gegronde redenen hebben om zomaar een facebookpagina of andere sociale media van een (potentiële) werknemer te checken. Hij moet bovendien transparant zijn over de online screening. Dat schrijft minister Asscher in antwoord op Kamervragen over de privacy van (toekomstige) werknemers.

De Kamervragen zijn gesteld naar aanleiding van berichtgeving over een opiniestuk deze zomer over privacy van de Europese privacytoezichthouders, waaronder de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

lees meer