Werkgevers zijn volgens UWV-topman Fred Paling aan zet om de groeiende mismatch op de arbeidsmarkt te lijf te gaan.

De voorzitter van de raad van bestuur van de uitkeringsinstantie roept bedrijven op zich hard te maken voor bij- en omscholing van hun personeel en het bieden van leer- en werkbanen.

Afgelopen jaar vonden veel mensen weer een baan en ontstonden veel nieuwe vacatures. Maar uit de cijfers van het UWV blijkt tevens dat ouderen, langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking ondanks de gunstige economische omstandigheden maar moeilijk aan de slag komen.

lees meer