Het ontvangen van vakantiegeld in juni en het op vakantie gaan met behoud van loon is een groot goed. Het stelt werknemers immers in staat om optimaal te genieten van hun vakantie, en zodoende te recupereren. Sommige werkgevers kiezen er echter voor om het maandelijkse basissalaris te verhogen met (één twaalfde deel van het) vakantiegeld en een afrekening van de vakantie-uren. Dit wordt een ‘all-in loon’ genoemd. Deze loonvorm brengt het risico met zich mee dat werknemers worden belet in het opnemen van vakantiedagen, omdat zij tijdens hun vakantie geen loon meer ontvangen. Dit deel van het loon hebben zij namelijk al ontvangen bij eerdere maandsalarissen. In de onderhavige zaak komt de vraag aan de orde of all-in loon is toegestaan.