Het wil nog wel eens gebeuren dat een werkgever ervan overtuigd is dat een werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatige en/of strafbare gedragingen, maar dat de werkgever niet in staat is deze overtuiging te onderbouwen met bewijzen. In de onderhavige zaak trekt de werkgever zowel bij de kantonrechter als het gerechtshof aan het kortste eind, omdat hij er niet in slaagt te bewijzen dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering. Uiteindelijk zegeviert het recht toch nog. Met een beetje hulp van de politierechter.