Het in dienst nemen van een au pair heeft niet alleen invloed op de persoonlijke relaties binnen het gezin. Ook de juridische relaties (kunnen) veranderen. Dat dit zeer nadelig kan uitpakken, blijkt uit de navolgende uitspraak. De familie in deze uitspraak dacht een au pair in dienst te hebben, maar dit bleek toch een werknemer te zijn.