Geen arbeidsovereenkomst ondanks schriftelijke arbeidsovereenkomst

De vraag naar de aard van een overeenkomst hangt volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad niet af van de benaming die partijen daaraan geven. Bij de vaststelling van de aard- en inhoud van de overeenkomst moet worden gelet op alle omstandigheden van het geval, waaronder de bedoelingen van partijen, en niet alleen op de schriftelijke tekst van de overeenkomst. In de onderstaande zaak, waarin Jansen al vijf jaren loon ontving zonder daarvoor arbeid te verrichten, is dit niet anders.

Add Comment

You must be logged in to post a comment.

HRnetwerk.nl