Op 10 oktober 2012 heeft de rechtbank Leeuwarden in lijn met de bestaande rechtspraak geoordeeld dat voor de uitleg van een vaststellingsovereenkomst het haviltex-criterium moet worden gebruikt. Nu de vaststellingsovereenkomst niets bepaalt over het in de arbeidsovereenkomst opgenomen geheimhoudingsbeding en concurrentie- en relatiebeding en partijen in de vaststellingsovereenkomst finale kwijting zijn overeengekomen, hebben het geheimhoudingsbeding en concurrentie- en relatiebeding hun werking verloren. In de uitspraak komt voorts aan bod of de werknemer zijn oud-werkgever onrechtmatige concurrentie heeft aangedaan en of er inbreuk is gemaakt op de auteursrechten van de oud-werkgever op (onder meer) software.