Op 18 december 2013 heeft de rechtbank Midden-Nederland zittinghoudende te Utrecht zich uitgelaten over de vraag of de wederindiensttredingsvoorwaarde is geschonden. Van het handelen in strijd met de wederindiensttreding is sprake wanneer de werkgever een werknemer in dienst neemt voor werkzaamheden van dezelfde aard.