Search
Add Listing
Sign In

Omzeilen van ketenregeling met behulp van uitzendonderneming niet geoorloofd

De ketenregeling (ex artikel 7:668a BW) houdt onder meer in dat de vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussen dezelfde partijen moet worden aangemerkt als een contract voor onbepaalde tijd. Door sommige werkgevers wordt deze regeling als bezwaarlijk ervaren en zij zoeken dan ook naar rechtsgeldige constructies om de regeling te omzeilen. De constructie in de onderhavige zaak kan in ieder geval niet op de goedkeuring van de rechter rekenen.

Add Comment

You must be logged in to post a comment.

HRnetwerk.nl

Sign In HRnetwerk.nl

For faster login or register use your social account.

or

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password