Onbeperkt aangaan van opvolgende arbeidsovereenkomsten

In artikel 7:668a BW is onder andere bepaald dat indien meer dan drie voor bepaald tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd (met tussenpozen van niet meer dan drie maanden), de laatste arbeidsovereenkomst geldt als voor onbepaalde tijd aangegaan.

In de zaak die op 20 juli 2013 voor het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch speelde, heeft het Gerechtshof zich uitgelaten over de vraag of het is toegestaan dat een werkgever en een werknemer naast een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tegelijkertijd een vaststellingsovereenkomst met elkaar overeenkomen waarin een einddatum van de arbeidsovereenkomst is opgenomen.  Hoe verhoudt een dergelijke constructie zich tot artikel 7:668a BW? Kan een werkgever op deze wijze bewerkstelligen dat hij onbeperkt met een werknemer opvolgende arbeidsovereenkomsten kan overeenkomen die steeds eindigen op een door de werkgever gewenst moment?

 

Add Comment

You must be logged in to post a comment.

HRnetwerk.nl

Sign In HRnetwerk.nl

For faster login or register use your social account.

or

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password