In de zaak die op 26 november 2012 voor de sector kanton van de rechtbank Alkmaar (locatie Hoorn) speelde, zoekt de kantonrechter aansluiting bij de Beleidsregels Ontslagtaak UWV ter beoordeling van de vraag of zich een noodzaak voordoet voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst om een bedrijfseconomische reden.

Feiten

Werknemer is op 20 september 2010 via een uitzendbureau gaan werken bij werkgever. Vervolgens is werknemer vanaf 1 april 2011 op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij werkgever in dienst getreden in de functie van algemeen medewerker. Naderhand is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met werknemer drie maal verlengd. Door een misverstand is de werkgever er aanvankelijk van uitgegaan dat de laatstelijk verlengde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege zou eindigen per 29 september 2012, echter is haar later gebleken dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is geconverteerd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In onderhavige procedure verzoekt werkgever de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden wegens bedrijfseconomische redenen.