Op 22 oktober 2012 heeft de kantonrechter Almelo geoordeeld dat ook bij een ontbindingsverzoek wegens bedrijfseconomische redenen de werkgever het Ontslagbesluit en de Beleidsregels Ontslagtaak UWV in acht dient te nemen.

 

Feiten

De werknemer in deze zaak (47 jaar oud) is op 1 juli 1999 in dienst getreden bij werkgever. In verband met afnemende bedrijfsresultaten heeft werkgever begin 2012 een reorganisatie aangekondigd. In augustus 2012 is werknemer concreet geïnformeerd over de voorgenomen reorganisatie en de daarmee samenhangende ontslagronde.

 

Werkgever heeft de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden, omdat de functie van werknemer door de reorganisatie zou komen te vervallen. Werknemer heeft zich verweerd tegen dit verzoek, omdat er geen bedrijfseconomische noodzaak tot reorganisatie zou bestaan.

 

Werknemer heeft bij de kantonrechter een zelfstandig tegenverzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend onder toekenning van een vergoeding van C = 1,5, mede omdat werkgever het Sociaal Plan niet zou naleven, werkgever zou weigeren om een outplacementtraject aan te bieden en werknemer zonder gegronde reden op non-actief zou zijn gesteld.