In deze zaak oordeelt de kantonrechter over de vraag of een werknemer in dienst is gekomen bij

een payrollonderneming. De werkgever was namelijk met deze payrollonderneming overeen gekomen dat de werknemers werden overgenomen. De kantonrechter heeft deze vraag negatief beantwoord nu er geen sprake was van een ondubbelzinnige instemming van de werknemer met haar ontslag.

 

Feiten

Werknemer is in 1994 in dienst getreden bij Mazzelshop als verkoopster. Haar werkgever, Mazzelshop, draagt in december 2005 haar bedrijfsactiviteiten en haar handelsnaam over. Mazzelshop komt bij deze overdracht overeen dat het personeel in dienst zal treden bij een Apollo Payroll B.V. (hierna: Apollo B.V.), waarvan werknemer na de overdracht ook haar salaris ontving.

 

Op 10 april 2012 bericht Mazzelshop aan Apollo dat zij door bedrijfseconomische omstandigheden vanaf 1 september 2012 geen personeel meer zal inhuren. Naar aanleiding van dit bericht heeft Apollo bij het UWV een ontslagvergunning aangevraagd voor onder andere werknemer. De beschikking wordt op 25 juli 2012 afgegeven waarmee Apollo werknemer kan ontslaan.

 

Apollo heeft werknemer vervolgens op 27 juli 2012 per brief bericht dat haar arbeidsovereenkomst met ingang van 31 augustus 2012 zal worden beëindigd.