De kantonrechter te Amsterdam heeft zich op 2 september 2013 uitgelaten over het verzoek van werkgever om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te ontbinden, wegens het feit dat werknemer verdacht werd van gewelddadig gedrag jegens zijn kinderen.