De kantonrechter te Arnhem heeft zich op 10 oktober 2013 uitgelaten over het verzoek van een werkgever om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te ontbinden. Dit wegens het feit dat een van zijn werknemers tijdens werktijd privé e-mail berichten aan werknemer X heeft gezonden, waarin hij zich minachtend en met schunnig taalgebruik uitlaat over een collega. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met een vergoeding van EUR 52.500,–.