De kantonrechter Groningen liet zich onlangs uit over de vraag of een ontslag met als reden dat werkneemster geen lid meer is van een bepaalde kerk, kennelijk onredelijk is.